Psychiatra zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami i chorobami psychicznymi. 

Na każdym etapie rozwoju człowieka spotykamy się, ze specyficznymi dla wieku problemami. 

W okresie wczesnodziecięcym diagnozowane są dzieci z opóźnieniami w rozwoju, z nieprawidłowym rozwojem mowy, autyzmem dziecięcym, Zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi. 

W okresie przedszkolnym i szkolnym rozpoznawane są zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, zaburzenia adaptacyjne, problemy z nadruchliwością, zespół ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze i zachowania, objawy nerwicowe, nerwica natręctw, zaburzenia nastroju, depresja dziecięca. 

W okresie dojrzewania wzrasta ilość pacjentów z depresją młodzieńczą z towarzyszącymi tendencjami do okaleczeń i samobójczymi. W tym czasie psychiatrzy obserwują też nieprawidłowości w rozwoju osobowości oraz rozpoczynające się choroby psychiczne - schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową. 

W procesie diagnozowania i planowania leczenia psychiatra analizuje przebieg rozwoju pacjenta, przebyte choroby, obciążenia chorobowe w rodzinie, sytuację rodzinną, problematykę środowiskową. 

Diagnoza i proponowane leczenie odnosi się do wszystkich czynników wpływających na powstanie choroby. 

Proces leczenia obejmuje zwykle terapię indywidualną, poradnictwo i terapię rodzinną, psychoedukację i farmakoterapię.

Zapraszam Cię z każdym Twoim niepokojem. Wysłucham, zrozumiem, pomogę.

 


''Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąc.
Miniesz - a więc to jest piękne

Wisława Szymborska

psychiatria

Małgorzata Pyka
tel.: +48 601 870 999

Witold Laskowski
tel.: +48 717 152 929

ul Lazurowa 12

54-044 Wrocław