Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu, w celu rejestracji na zajęcia. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności przepisami RODO) oraz Polityką prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia m.in. wgląd do danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Administratora lub na jego zlecenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej lub środków komunikacji elektronicznej.