Psychologia zawdzięcza swoje powstanie Zygmuntowi Freudowi. Wszystko zaczęło się, kiedy Freud zapragnął rozwiązać zagadkę histerii. Wraz z tym pytaniem pojawiła się zupełnie nowa dziedzina badawcza – psychologia. Freud stworzył model topograficzny umysłu, który podzielił na trzy odrębne strefy: nieświadomość, obejmującą nieakceptowane myśli i uczucia; przedświadomość, obejmującą akceptowane myśli i uczucia, które mogą przedostawać się do świadomości oraz świadomość, obejmującą myśli i uczucia, z których w każdej chwili zdajemy sobie sprawę.

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z Freudowskiej psychoanalizy, stale rozwijając się poprzez włączanie do systemu terapeutycznego nowych osiągnięć psychoanalizy, psychiatrii i psychologii. Jej głównym założeniem jest istnienie nieświadomych procesów, wpływających na funkcjonowanie psychiczne leczonej osoby, na powstawanie wewnątrzpsychicznych konfliktów i zaburzeń. Do rozwiązania konfliktu i usunięcia zaburzeń można doprowadzić poprzez rozwijanie relacji terapeutycznej w ramach określonego settingu (przyjętych zasad). Głównym narzędziem jest dynamika przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, w której ogniskują się podstawowe zjawiska zachodzące między dwoma uczestnikami relacji terapeutycznej. Leczenie zakłada wzajemny dialog, długoterminowość oraz zaangażowanie obu stron w relację.

Wielu psychoterapeutów określa się obecnie terminem „psychodynamiczny”, co dla różnych osób może oznaczać co innego. Wspólną podstawą tych różnych podejść są: akceptacja istnienia nieświadomych dynamicznych sił działających w umyśle i potrzeba ciągłej pracy z tymi siłami podczas terapii.

Człowiek zgłaszający się na terapię odczuwa często cierpienie i ból. Nie czuje się dobrze ani sam ze sobą, ani z innymi, a jego możliwości rozwojowe są ograniczone. Czuje się przygnębiony, nieszczęśliwy, depresyjny. Często dla pacjentów bezpośrednim celem terapii jest odczucie ulgi w zakresie cierpienia psychicznego, redukcja lęku albo usunięcie wyczerpujących objawów lub zahamowań. Większość osób zgłaszających się na psychoterapię pragnie również większej przyjemności oraz mniejszego cierpienia w miłości czy pracy.

Najogólniej mówiąc, psychoterapia psychodynamiczna ma na celu ulżyć ludzkiemu cierpieniu.

Jeśli:

  • dręczą Cię: depresja, osamotnienie, nieśmiałość, napady paniki, problemy ze snem;
  • czujesz: lęk, brak energii, przygnębienie, smutek;
  • przeżywasz problemy w związku, brak Ci zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa, bliskości;
  • masz niskie poczucie własnej wartości, poczucie porażki, bezradności;

wysłucham Cię i pomogę.

psychologia

Ewa Solarewicz

https://ewasolarewicz.pl/
tel.: +48 504 693 472

ul Lazurowa 12

54-044 Wrocław